Κατηγορία ◊ Το Διοικητικό συμβούλιο. ◊

15/01/2011

Το νέο διοικητικό συμβούλιο από 6/2/2012 είναι:

Αντώνης Μουχτούρης       Πρόεδρος

Ιωάννης Κουφογιάννης     Αντιπρόεδρος

Αλεξάνδρα (Άντα)  Ρήγα      Γραμματέας

Κατσάρας Ιωάννης                     Ταμίας

Χρυσανθοπούλου Ιωάννα             Μέλος

Αμπλάς Νικόλαος                      Έφορος Ιππασίας

Κωσταδήμας Λάζαρος              Έφορος δημοσίων σχέσεων

Αναπληρωματικά μέλη:

Καρέλης Σωτήριος

Ανδρίτσος Ιωάννης